drg. Dora Nova Ekawati
Dokter Gigi Umum

Jadwal Praktik

Hari

Waktu & Lokasi

Senin

13:00 - 16:00 @Dent Smile Wijaya

Selasa

13:00 - 16:00 @Dent Smile Wijaya

Rabu

13:00 - 17:00 @Dent Smile Pondok Indah

Jumat

13:00 - 17:00 @Dent Smile Pondok Indah

Sabtu

10:00 - 13:00 @Dent Smile Wijaya

14:00 - 18:00 @Dent Smile Tebet